5 tekoa tyhjien liiketilojen saavutettavuuden parantamiseksi

20.10.2022

1. Liiketilan ikkunaan selkeä ja siisti info tai QR-koodi

Tyhjiä liiketiloja etsitään ja löydetään eniten jalkautumalla keskustan kaduille. Jokaisen liiketilan ikkunassa tulisi olla selkeä info tai QR-koodi tms. joka johdattaa liiketilan etsijän tietojen äärelle helposti ja nopeasti. Edelleen keskustassa on tiloja, joissa on edellisen yrityksen tarroja tai viestejä, missä he nykyisin toimivat, mutta se tieto puuttuu, että tila olisi vuokrattavissa ja keneltä sitä voisi kysyä. Lisäksi liiketilan ikkunasta pitäisi löytyä jo tarkentavia tietoja kyseisestä tilasta.

 

2. Nopeampaa palvelua

Tyhjien liiketilojen saavutettavuutta hidastaa lisäksi se, että joissakin tapauksissa ns. välikäsiä on aivan liikaa. Näitä tapauksia on silloin, kun omistaja esim. asuu ulkomailla. Jos tiedon kulku tai vastaaminen kysyntään kestää viikkoja tai jopa kuukausia, on tilan etsijä jo luovuttanut tilan suhteen tai etsii jo tilaa muualta. Vastaukset pitäisi saada helpoimmin ja nopeammin. Myös oikeat markkinointikanavat vaikea hahmottaa ja löytää googlenkaan kautta.

 

3. Enemmän tietoa

Liiketilojen tiedot ovat useimmissa tapauksissa puutteellisia. Tyhjien liiketilojen markkinoinnissa tiloista annetaan aivan liian vähän tietoa. Mitä enemmän tietoa, sitä parempi. Yrittäjät ovat haastatteluissa kertoneet, että heitä eniten kiinnostaa tilat, joista on saatavilla enemmän tietoa. Eritoten vuokranhinnan puuttuminen voi olla esteenä kiinnostuksen syntymiseen. ”Kysy hintaa” – on lähes jokaisessa vuokrailmoituksessa. Jos halutaan nopeuttaa ja helpottaa liiketilojen saavutettavuutta, niin vuokranhinnan ilmoittaminen olisi se tärkein tekijä, vaikka siinä olisikin neuvotteluvaraa.

 

4. Hyvät kuvat somemarkkinointiin

Tyhjien liiketilojen markkinoinnissa ei hyödynnetä sosiaalista mediaa.  Suurin osa keskustan kivijalkayrittäjistä käyttää markkinoinnissaan enimmäkseen tai ainoastaan sosiaalista mediaa. Somekanavissa eletään ja ollaan myös henkilökohtaisten asioiden parissa. Somekanavien kautta olisi helposti saavutettavissa hyvien kuvien ja viestien avulla liiketilojen etsijät laajemmaltakin alueelta.

 

5. Tilapäiskäyttö avain vakituiseen käyttöön

Tyhjien tilojen hyödynnettävyyttä taiteen ja kulttuuritoimijoiden tilapäiskäyttöön ei osata vielä arvostaa ja nähdä merkityksellisenä. Taiteen ja kulttuurin tilapäistoiminnoilla on synnytetty paikan tietoisuutta ja vetovoimaa. Tilapäiskäytönkokeiluissa tilan potentiaalia ja kiinnostavuutta on herätetty ja kysyntä on kasvanut. Aktivoimalla tilan ja tarjoamalla tilaa ei-kaupalliseen käyttöön liiketilanomistaja saa mm. ilmaista markkinointia ja olla mukana elinvoimaisen ja elävän kaupunkikeskustan säilyttämisessä, joka voi johtaa vakituisen vuokralaisen löytämiseen.

 

 

Dikkaa-hankkeessa keskustan elinvoimaisuutta tuetaan digitaalisilla ratkaisuilla, joilla tyhjien kivijalkaliiketilojen käyttöönotto ja hyödynnettävyys helpottuisivat, nopeutuisivat sekä monipuolistuisivat. Tilojen houkuttelevuutta pyritään lisäämään mm. taide- ja kulttuurialojen toimijoiden avulla.

Sivuston toteuttaaSanavarma