Kiinteistöomistajat mukaan

12.05.2019

Keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ry on perustettu vuonna 1998. Yhdistyksen n. 200 jäsenyritystä tai -yhteisöä on hyvin heterogeeninen joukko erilaisia keskustan toimijoita. Mukana yhdistyksessä on mm. pieniä kivijalkaliikkeitä, kauppakeskus, tavaratalo, ravintoloita, kahviloita, pankkeja, kiinteistöomistajia, taloyhtiöitä, yhdistyksiä, seurakunta ja Lahden kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskustan kaupallista palvelukykyä, mutta myös kehittää sen elinvoimaa lisäämällä vetovoimatekijöitä ja parantamalla viihtyisyyttä. Lahti City järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia verkostoitumiseen, viestii ajankohtaisista asioista ja toimii aktiivisesti sidosryhmien, kuten kaupungin, kanssa keskustan kehittämishankkeissa.

 

Keskusta on muutakin kuin kauppaa, liiketoimintaa ja tapahtumia. Keskustassa myös asutaan ja siellä vieraillaan. Tulevaisuudessa keskustan asukasluku tulee entisestään kasvamaan ja rakentaminen tiivistymään. Elinvoimainen keskusta tarvitseekin asukkaita. Ja kun maailma muutenkin monessa asiassa muuttuu nopeaan tahtiin ja keskustat kehittyvät ja kasvavat, asettaa se infran suunnittelullekin suuria haasteita. Myös kaupan alalla käydään läpi jonkunlaista murrosta, kun mukaan on tullut uusia erilaisia tapoja ja malleja tehdä kauppaa (C2C, B2B, Pop Up Store, Shop in Shop, Web Store, M-Commerce, F-Commerce jne.). Toimintamallien myötä myös liiketilojen tarpeet ovat muuttumassa. Lahden keskustassakin on näkyvissä mm., että palvelutilojen kuten kahvila- ja ravintolatilojen kysyntä kasvaa.

 

Keskustan asuintilojen, liiketilojen ja oleskelutilojen suhteen kiinteistöomistajilla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa siihen, minkälainen keskusta meillä on. Suurin osa keskustan kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa, joko taloyhtiöiden tai kiinteistöyhtiöiden. Yhteistyön ja vuoropuhelun kiinteistöomistajien, kaupungin ja yrittäjien välillä tulisi olla sujuvaa. Ja sitä myös Lahti City pyrkii edistämään. Koska keskusta on kaupungin ydin ja sen julkinen ja yksityinen tila ovat hyvin tiiviissä yhteydessä toisiinsa, on löydettävä yhteinen tahtotila ja visio siitä, mihin suuntaan me keskustaa haluamme kehittää. Katujen ja kiinteistöjen kunnossapito, siisteys ja toimivuus ovat keskeisiä tekijöitä myös keskustan viihtyisyydessä ja vetovoimaisuudessa.

 

Lahden keskustassa on yli 800 kivijalkaliikettä, joista n. 12 % on tyhjinä. (2018). Ja näiden liiketilojen täyttämiseksi tulisi tehdä suunnitelmia yhdessä kiinteistöomistajien kanssa, koska jokainen täyttyvä liiketila on kaikkien etu. Kohtaavatko tarjonta ja kysyntä liiketilojen suhteen toisensa? Ovatko liiketilat riittävän muuntautumiskykyisiä? Voisiko kiinteistönomistaja tulla vastaan vuokrassa esimerkiksi uusien yrittäjien kohdalla?

 

Lahti City on yhdessä kaupungin kanssa järjestämässä kiinteistöomistajille foorumia, jossa käydään läpi näitä tulevaisuuden suuntia.

 

Pipsa Wirtanen

Lahti City ry

 

(kirjoitettu Kiinteistöviesti-lehteen 2019)

Sivuston toteuttaaSanavarma