Lahti Cityn uudeksi puheenjohtajaksi monialainen myynnin asiantuntija

17.11.2019

Lahti City ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin ensi vuodelle uusi hallitus. Sen johtoon valittiin myyntisparraaja ja yrittäjä Petra Kärkinen, MBA. Työkokemusta hänellä on konsernitasosta ketjuliiketoiminnan kautta oman kivijalkamyymälän ja nyt konsultointiyrityksen pyörittämiseen. Lisäksi Kärkinen toimii Lahden Yrittäjien hallituksessa varapuheenjohtajana.

 

Muut hallitukseen valitut jäsenet:
Minna Kainulainen, Osuuskauppa Hämeenmaa
Arto Korhonen, Kinos Property Investment
Hanna Koskela, Kiiinteistöliitto Päijät-Häme
Riitta Niskanen, Lahden kaupunki
Marianne Pyysing, Teerenpeli Yhtiöt
Tero Rantala, LUT
Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki
Saara, Viento, Citycon/Trio

 

Varajäseniksi valittiin:
Vesa Damski, LAMK
Kati Häkkinen, Ravintola Roux ja Bistro Popot

 

Kaupallista murrosta läpikäyvä keskusta tarvitsee tulevaisuusorientoituvaa ja osallistavaa kehittä-mistä. Ja, jotta Lahdenkin keskusta pysyisi ajan virrassa mukana, tulee sen toimijoiden vahvistaa en-tisestään yhdessä tekemisen voimaa.

 

Elävä ja elinvoimainen keskusta syntyy mm. viihtyisyydestä, elämyksistä, tapahtumista, vetovoima-tekijöistä, kulttuurista, kohtaamisista, palveluista ja ennen kaikkea ihmisistä.

 

Saavutettavuus erilaisilla liikkumismuodoilla ja ympäristöystävällisyys tulevat myös nousemaan en-tistä enemmän esiin keskustan kehittämisessä.

 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman erityiset painopistealueet:
– Lahti City innostaa yrityksiä ja kiinteistöjä kehittämään alueen viihtyisyyttä ja kaupunkikuvan elävöittämistä.
– Yhdistys osallistuu liikenteen ja liikkumisen kokonaisvision laadintaan.
– Lahti City tukee asukkaiden osallistamista keskustan kehittämisessä.
– Yhdistys verkostoi kiinteistöomistajia ja kehittää heidän kanssaan tyhjien liiketilojen uusia käyttömahdollisuuksia ja toimintoja.
– Lahti City tukee ja edistää kaupungin Green Capital 2021 toimintaa.
– Yhdistys pyrkii laajentamaan yhteistyöverkostoaan sekä kasvattamaan jäsenmääräänsä.
– Yhdistys on yhteistyössä rakentamassa turvallisempaa keskustaa.

 

Lisätietoja: Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja, Lahti City ry, pipsa.wirtanen@lahticity.fi, 040 5321299

Sivuston toteuttaaSanavarma