Dikkaa-hanke

Dikkaa-hanke

Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen

(Digitalisation defining the future vitality of city center shop premises after the COVID-19 pandemic)

 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea ja edesauttaa Lahden keskusta-alueen toipumista koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

 

Hankkeen tarkoituksena on ideoida, kehittää ja pilotoida uudenlaisia digitaalisia työkaluja tyhjien kivijalkaliiketilojen käyttöönoton helpottamiseen ja tyhjien tilojen nopeampaan käyttöönottoon. Siltä osin hanke lisää koko keskusta-alueen elinvoimaisuutta ja lisää sen yleistä viihtyisyyttä.

 

Kivijalkaliiketilojen nopeamman käyttöönoton sekä käyttöönoton helpottamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on myös pyrkiä monialaistamaan kivijalkaliiketilojen käyttöä ja hyödynnettävyyttä sekä tuoda esiin niiden tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia.

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ja pilotoida uudenlaisia ratkaisuja hyödyntää kivijalkaliiketilojen kulttuurin ja taiteen esiintuontiympäristönä ja kohtaamisalustana. Siltä osin hankkeen tavoitteena on kaupungin keskustan elinvoi¬maisuuden lisäämisen lisäksi tukea ja edesauttaa myös kulttuurialan toipumista koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

 

 

Hankkeen toisena tavoitekokonaisuutena on ideoida ja kehittää keskustan kivijalkaliiketilan yhteyteen uudentyyppisiä digitaalisia ratkaisuita ja mahdollisuuksia liiketoi¬minnan, viestinnän ja mainonnan tehostamiseen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, suunnitella ja konkretisoida miten digitaalista visualisointia, esimerkiksi QR-koodeihin sekä AR/VR-teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja hyödyntämällä keskusta-alueen elinvoimaisuutta voidaan lisätä muuttamalla kivijalkaliiketiloja aktiivisemmiksi ja informatiivisemmiksi ympäristöiksi. Hankkeen tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä digitaalisten visualisointien, esimerkiksi kaupunkiympäristöjen 3d-mallien ja digitaalisten kaksosten hyödynnettävyydestä keskusta-alueiden elinvoimaisuuden lisääjänä.

LahtiCity

Työpaketit:

1. Nykytilanteen kartoitus
1.1. Koronapandemian aiheuttaman muutoksen selvittäminen ja tulevaisuuskuvan kartoittaminen
1.2. Tyhjien kivijalkaliiketilojen nykytilanne
1.3. Keskustan kuumien korttelialueiden sisällä olevien tyhjien kivijalkatilojen syiden selvitys
2. Uusien toimintamallien ja liiketoiminta/palvelukonseptien kehittäminen kivijalkaympäris¬töön
2.1. Ajattelutavan ja kulttuurin muutos – ”artisteista” paikkavetovoimaa
2.2. Ajattelutavan ja kulttuurin muutos – valtakunnallinen vierailuviikko -konsepti monipuolistamaan yritystoimintaa
2.3. Artisti-palvelun ja Vierailuviikko-palvelun konseptointi sekä testaus ja seuranta mm. kävijälaskurin avulla
2.4. Lyhytaikaiskäytön mahdollistava operaattori
3. Fyysisten kivijalkatilojen aktivointi
3.1. Kivijalkatilojen houkuttelevuuden, aktiivisuuden ja visuaalisuuden parantaminen
3.2. Kivijalkatilojen informatiivisuuden parantaminen
4. Digitaalinen ympäristö ja opas
4.1 Yhteistyö liiketilojen ja kiinteistöjen omistajien kanssa
4.2 Digitaalisen ympäristön pilotointi ja sähköinen opas

 

 

LahtiCity

Seuraa somessa!

Dikkaa-hanke

Facebook

Instagram

 

 

Lokal to Lokal – Suomi

Facebook

Instagram

 

 

Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen –hanket­ta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia (React EU).

Sivuston toteuttaaSanavarma