Keskustan elinvoima

Lahden keskustan elinvoimaisuus kivijalkayrittäjien ja kiinteistönomistajien silmin

Lahti City ry:n ja LUT-yliopiston yhteistyönä on valmistunut julkaisu Lahden keskustan elinvoimaisuus kivijalkayrittäjien ja kiinteistönomistajien silmin. Julkaisussa käytetty aineisto perustuu taustatutkimuksen lisäksi Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen -hankkeessa vuosina 2020–2023 kerättyyn laajaan haastatteluaineistoon sekä hankkeen tilaisuuksien keskusteluihin ja asiantuntijamateriaaleihin.

 

 

Kaupunkien keskustat ovat olleet murroksessa jo jonkin aikaa. Kaupan alan muutokset, verkkokaupan nousu sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat vaikuttaneet keskustojen kivijalkaliiketoimijoiden haasteisiin jo ennen koronapandemiaa. Myös Lahden keskustan kivijalkaliikkeissä on hyvin konkreettisesti eletty rakennemuutoksen ja koronan vaikutukset. Vaikka jotkut ovat menestyneet, harva pystyi siihen miettimättä uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja asiakkaiden säilyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koronan myötä tai sen pakottamana syntyi kuitenkin myös uusia toimintamalleja ja innovaatioita sekä löytyi uusia yhteistyökumppaneita.

 

 

Keskustojen elinvoiman vahvistamisessa olisi hyvä tunnistaa keskustojen vahvuudet, joiden ympärille tulevaisuuden mahdollisuudet voisivat kietoutua. Elinvoimainen keskusta edellyttää jatkuvaa mahdollisten tulevaisuuksien ennakointia ja visiointia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa myös tiedon keräämistä ja analyysia megatrendeistä ja mahdollisista kehityskuluista, mikä voi auttaa päätöksentekijöitä, yrityksiä, kiinteistönomistajia, asuntoyhtiöitä sekä yhteisöjä ja asukkaita päätösten teossa.

 

Toivomme, että julkaisumme antaa eväitä keskusteluun keskustojen elinvoimaisuudesta.

 

Lisätietoja antavat

 

Toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen

Lahti City ry.

pipsa.wirtanen@lahticity.fi

+358 40 532 1299

 

Erikoistutkija Satu Parjanen,

LUT-yliopisto Lahden kampus

satu.parjanen@lut.fi

+358 40 0779 894

Keskustan elinvoimalaskenta (liiketilat)

Lahden keskustan elinvoimalaskentaa on suoritettu vuodesta 2015 lähtien. Laskenta on tehty aina helmikuun aikana.

 

Keskustan elinvoimaisuus viittaa keskustassa toimivien yritysten määrään. Laskentamallin mukaan mitä enemmän keskusta-alueella on kauppoja, kahviloita, ravintoloita ja muita kuluttajapalveluyrityksiä, sen elinvoimaisempi keskusta on.

 

Elinvoimalaskenta teetetään yhdessä Lahden kaupungin kanssa ja sen tuottaa TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy.

 

Laskentaa ja All In City Appia hyödynnetään monissa asioissa yhdistyksen toiminnassa. Mm. välitetään tietoa tyhjien liiketilojen sijainnista eri sidosryhmien tarpeisiin tai liiketiloja etsivien yrittäjien tarpeisiin.

LahtiCity

213 lauantaisin palvelevaa kauppaa

LahtiCity

117 ravintolaa ja kahvilaa

LahtiCity

385 arkisin auki olevaa liikettä

Sivuston toteuttaaSanavarma