Lahti City antoi lausunnon joukkoliikenteen runkolinjaston luonnoksesta

06.06.2019

Lahti City ry järjesti 14.5.2019 jäsenilleen runkolinjastosuunnitelmasta infotilaisuuden, jossa jäsenillä oli mahdollista kysellä aiheesta Lahden Seudun Liikenteen joukkoliikennelogistikko Katja Suhoselta. Tilaisuuden jälkeen Lahti City ry:n jäsenistölle lähetettiin kysely, jossa pyydettiin palautetta runkolinjastosuunnitelmasta sekä keskustaterminaalin vaihtoehdoista.

 

Kyselyyn vastasi 25 keskustan yritystä tai toimijaa. 80% vastanneista kannatti VE1, jossa vaihtoterminaali pysyy torilla ja 20% vastanneista kannatti VE2, jossa vaihtoterminaali siirtyy Kauppakeskus Trion kohdalle. 44% vastanneista oli mielestään saanut tarpeeksi tietoa runkolinjaston vaikutuksista ja 16% ei ollut saanut. 40% ei osannut sanoa. 20% vastanneista oli osallistunut Lahti City ry:n järjestämään infotilaisuuteen.

 

Kauppatorin terminaali sai suurimman osan kannatuksesta ja suurin osa vastaajista piti tärkeimpänä perusteluna torin elävyyden säilyttämistä. Lisäksi Lahden keskusta on laajentumassa länteen päin, jolloin terminaali olisi ”keskellä” keskustaa. Trion terminaali sai kannatusta erityisesti paremmasta Trion palvelevuudesta ja pohjoissuunnan vuorojen nopeutumisesta. Runkolinjastoluonnoksessa oli esitetty myös ehdotuksia liikennöintiajoista. Myöhäisillan vuoroja esityksessä karsittu siten, että pääosa vuoroista olisi loppunut arkisin jo klo 22 tai 22.30 aikaan. Lahti City ry:n esitys on, että Iltavuoroja tulee olla tarjolla vähintään klo 23 saakka kaikille asuinalueille, jotta keskustan palvelutarjonta, elokuvat, teatterit ja ravintoloiden toimintaedellytykset voidaan taata. Keskusta ”menee kiinni” nykyään yhä myöhemmin, joten on tärkeää että joukkoliikenne pystyy palvelemaan asukkaita normaalissa arjessa. Lahden keskusta on maakunnallisesti merkittävä kulttuuri-, palvelu- ja työmatkakohde. Runkolinjaston reittien suunnittelussa tulee varmistaa Lahden keskustan saavutettavuus kaikilta Lahden asuinalueilta sekä Hollolasta ja Orimattilasta kuten myös koko maakunnasta!

 

Vapaita kommentteja tuli jäsenistöltä runsaasti. Alle on listattuna muutamia.

 

“Hyvä liikkuvuus esim Ahtialasta on taattava.”

 

“Erillinen, jatkuva yhteys torin ja matkakeskuksen välillä voisi olla tarpeen”

 

“Vaikka kustannussäästöjä on saatava niin pidettävä vuoroja tarpeeksi myös illalla, että julkisilla liikkuminen
houkuttaa.”

 

“Palveluhenki on parantunut busseissa. Kiitos”

 

“Huomioikaa nuoriso ja iltatyöläiset myös.”

 

“Turvallisuus, linja-auto liikenne kuuluu torin ympäristöön. Jos VE2 toteutetaan kuinka käy torille, se on
kuitenkin suuri osa Lahden keskustaa.”

 

“Kannatan Trion terminaalia, jos sillä saadaan säästöja aikaan ja siten tehostettua ja parannettua vuoroja.”

 

“Kauppatorilla tilaa vaihtomatkustajille enemmän. Turvallisempi kuin tien ylitys Veskulla”

 

“VE1 Oikea vaihtoehto VE2 Ehdottomasti ei, koska tukkii täysin Vesijärvenkadun liikenteen. Erittäin hyvää ja liikenteellisesti toimivaa katua ei saa rajoittaa. Erittäin tärkeä linkki keskustaan tulijoille. Autoliikennettä ei saa rajoittaa sillä pääosa asiakkaista tulee ostoksille henkilöautoilla ja samalla heillä on oltava helppo mahdollisuus käyttää kadunvarsipysäköintia ja toriparkkia. Vaikka julkista liikennettä ja pyöräilyä pyritään lisäämään se ei saa olla pois henkiloautoliikenteeltä. Keskustan maksavat asiakkaat tulevat edelleen omilla autoilla ostoksille ja viihtymään ja käyttämään keskustan palveluja hyväksi.”

 

Lahti Cityn lausunto annettiin 3.6.2019.

Sivuston toteuttaaSanavarma