Liity jäseneksi

Liity mukaan!

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen yrittäjiä; oikeuskelpoisia yhteisöjä, kiinteistönomistajia, kiinteistöosakeyhtiöitä, rekisteröityneitä seuroja ja järjestöjä sekä Lahden kaupunki. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Lahti City ry:n säännöt ohjaavat toimintaamme ja määrittelevät jäsenyyteen liittyvien asioiden päätöksentekoprosesseista. Jäsenmaksuista ja niiden maksuperusteita päätetään aina vuosittain sääntöjen mukaisesti yhdistyskokouksessa.

 

Vuonna 1998 rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tarkoitus on vahvistaa Lahden keskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa keskustasta
ostos-, palvelu- ja vierailualueena.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

* Sitouttaa kaupungin ohella keskustan yrittäjiä, kiinteistönomistajia
ja yhteisöjä keskustan kehittämiseen sekä ideoi, koordinoi,
toteuttaa tapahtumia ja tempauksia sekä luo verkoston
eri toimijoiden välille.

 

* Toimii yhdyselimenä keskustan kehittämistoiminnan rahoituksen
hankkimisessa.

 

* Ideoi ja koordinoi keskustasta tiedottamista ja luo myönteistä
ja vetovoimaista keskustaimagoa.

 

* Ideoi ja edesauttaa uusien toimintojen ja palvelujen syntymistä
keskustaan.

 

* Tuo esiin keskustan kehittämistarpeita ja etsii niihin ratkaisuja.

 

* Tekee esityksiä ja aloitteita eri sidosryhmien; kaupungin,
yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden mielipiteet huomioon
ottaen.

 

* Kerää tarvittaessa keskitetysti keskustan yritysten näkemyksiä
esim. kaupungin käyttöön.

 

 

Tule mukaan kehittämään keskustaa – liity jäseneksi!

 

 

Tutustu yhdistyksemme sääntöihin ja jäsenmaksuihin.

Täytä lomake ja liity jäseneksi.

    Sivuston toteuttaaSanavarma