Lahden kaupunkikeskustan tilanne vakaa

07.06.2021

Koronavuodesta huolimatta Lahden keskustan elinvoima ei ole juurikaan heikentynyt, jonka osoittaa vuoden 2021 elinvoimalaskennan tulos. Helmikuussa tehdyn laskennan mukaan mm. keskustan tyhjien liiketilojen määrä on pysynyt lähes samana, ja viiden viimeisen vuoden tulosten perusteella jopa jatkanut keskimääräisesti laskuaan, joka on hyvin poikkeuksellista muihin kaupunkeihin verrattuna.

 

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n kehittämän menetelmän laskentaa on tehty Lahdessa vuodesta 2016 lähtien. Elinvoimalaskennassa seurataan sekä liiketilojen määrää ja käyttäjien toimialoja, että tyhjien ja remontissa olevien tilojen määrää. Myös kaupallinen tiiviys on otettu mukaan laskentaan v. 2018. Tänä vuonna laskennassa oli mukana 31 kaupunkia. Tutkimuksesta vastaa TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy.

 

Korona-aika on vauhdittanut kaupallisen keskustan kehitystä ja antanut aikaa remonteille

 

”Pandemian aiheuttamat haasteet sysäsivät yritykset muutospaineisiin ja pakottivat yritykset kehittämään toimintojaan, joita kaupan murros ja kuluttajakäyttäytymisen muutosennusteet ovat jo vauhdittaneet. Tämä kansallinen ja globaali suunta tulee näkymään jatkossakin perinteisen kaupan liiketilojen määrässä, mutta samalla tuo myös mukanaan uusia kaupan mahdollisuuksia ja muotoja. Kauppa ei tule häviämään keskustoista, mutta se voi muuttaa muotoaan. Esimerkkinä on, että tiloja jaetaan toisten yrittäjien kanssa tai sitten annetaan tilaa toisten yritysten tuotteille. ”, ajattelee Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen.

 

Kauppaliikkeiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. 5 vuoden aikana niitä on hävinnyt Lahden keskustasta lähes 40 kpl. Tilalle on tullut runsaasti arkiyrityksiä (57 kpl) sekä kauneus- ja hyvinvointipalveluyrityksiä että ravintoloita ja kahviloita. Arkiyritysten määrän nousua voi selittää myös se, että palveluyrityksistä osa on vain tarvittaessa tai ajanvarauksella auki myös lauantaisin. Digitaaliset alustat mahdollistavat liikkeiden joustavat aukioloajat.

 

”Myös liiketiloja remontoitiin huomattavan paljon (17 kpl), joka voisi kertoa sekä kaupan murroksesta, digitalisaation kasvun tuomista muutoksista tai tilojen käytön muutostarpeista, mutta myös erityisesti se voisi kertoa toiveikkuudesta ja optimismista tulevaisuuteen. Lisäksi 26.5. tehdyn tarkistuksen mukaan yli 10 % helmikuun mittauksissa tyhjänä olleista liikkeistä ei ole enää tyhjänä, vaan joko remontissa tai otettu käyttöön, joka on myös selkeä kehittyvän keskustan merkki.”, pohtii Wirtanen.

 

Aleksin kulkijamittarit todistavat keskustan kävijämäärää ja koronavuoden vaikutuksia

 

Aleksanterinkadulta on saatu viime vuoden heinäkuusta lähtien kerättyä kattavasti tietoa jalankulun ja pyöräilyn käyttäjämääristä. Viimeisen 10 kk aikana on laskettu Aleksilla 2,8 miljoonaa kulkijaa. Vertailutietona vuonna 2017 kulkijamäärä oli 4,3 milj.

 

”Laskurit ovat tärkeä seurantamittari keskustan elinvoimalaskennan lisäksi. Sen avulla voidaan seurata mm. markkinoiden ja tapahtumien vaikutuksia kulkijamäärissä, vaikka nykyistä poikkeustilannetta ei voikaan verrata normaaliin tilanteeseen. Tällä hetkellä Aleksilla liikkuu n. 11 000 kulkijaa päivässä. Huomiota herättävää on, että pyöräilijämäärä on pysynyt lähes ennallaan, n. 300 000 pyöräilijässä, koronavuodesta huolimatta.” toteaa Lahden kaupungin projektipäällikkö Riitta Niskanen.

 

Aleksin jalankulku- ja pyöräilylaskentaa voi seurata netissä. Linkki:
http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=26

 

Kaupunkikeskustan elinvoima saa tukea Lahden kasvusta

 

Koronan vaikutuksista huolimatta muutokset elinvoimalaskennan osalta ovat pieniä. Lahtelaiset yritykset ovat pystyneet uudistamaan liiketoimintaansa, ja liiketilojen täyttöaste on pysynyt entisellä tasolla. Jatkossa keskustan elinvoima saa tukea sekä koronapandemian hiipumisesta että Lahden kasvusta. Lahti on vuoden 2021 aikana lisännyt asukasmääräänsä lähes 300 henkilöllä, mutta erityisesti keskustan alueella väestömäärä kasvaa. Vuodesta 2016 keskusta-alueen väestömäärä on kasvanut yli 1 000 henkilöllä, mikä vaikuttaa positiivisesti palveluiden kysyntään.

 

”Keskustan tilanne näyttää koronatilanteen helpottaessa aiempaa paremmalta. Keskustan väestömäärä kasvaa ja myös Lahden väestömäärä on aiempaa selvemmin kasvu-uralla. Moni positiivinen muutostekijä vaikuttaa myös Lahden keskustaan. Yritysten kyky uudistaa palveluitaan, patoutunut elämyspalveluiden kysyntä ja kasvavat opiskelijamäärät LUT-yliopistossa ja LAB-ammattikorkeakoulussa tuovat keskustaan lisää aktiivisuutta”, toteaa Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

 

Lisätiedot:
Pipsa Wirtanen, toiminnanjohtaja, Lahti City ry, pipsa.wirtanen@lahticity.fi, 0405321299
Miikka Venäläinen, elinkeinopäällikkö, Lahden kaupunki, miikka.venalainen@lahti.fi, 0440187378
Riitta Niskanen, projektipäällikkö, Lahden kaupunki, riitta.m.niskanen@lahti.fi, 0505594200

Sivuston toteuttaaSanavarma