Lahden keskustan elinvoimaisuus kivijalkayrittäjien ja kiinteistönomistajien silmin

06.06.2024

Kaupunkien keskustat ovat olleet murroksessa jo jonkin aikaa. Kaupan alan muutokset, verkkokaupan nousu sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat vaikuttaneet keskustojen kivijalkaliiketoimijoiden haasteisiin jo ennen koronapandemiaa. Myös Lahden keskustan kivijalkaliikkeissä on hyvin konkreettisesti eletty rakennemuutoksen ja koronan vaikutukset. Vaikka jotkut ovat menestyneet, harva pystyi siihen miettimättä uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja asiakkaiden säilyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koronan myötä tai sen pakottamana syntyi kuitenkin myös uusia toimintamalleja ja innovaatioita sekä löytyi uusia yhteistyökumppaneita.

 

Keskustojen elinvoiman vahvistamisessa olisi hyvä tunnistaa keskustojen vahvuudet, joiden ympärille tulevaisuuden mahdollisuudet voisivat kietoutua. Elinvoimainen keskusta edellyttää jatkuvaa mahdollisten tulevaisuuksien ennakointia ja visiointia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa myös tiedon keräämistä ja analyysia megatrendeistä ja mahdollisista kehityskuluista, mikä voi auttaa päätöksentekijöitä, yrityksiä, kiinteistönomistajia, asuntoyhtiöitä sekä yhteisöjä ja asukkaita päätösten teossa.

 

LUT-yliopiston ja Lahti City ry:n yhteistyönä on valmistunut julkaisu Lahden keskustan elinvoimaisuus kivijalkayrittäjien ja kiinteistönomistajien silmin. Julkaisussa käytetty aineisto perustuu taustatutkimuksen lisäksi Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen -hankkeessa vuosina 2020–2023 kerättyyn laajaan haastatteluaineistoon sekä hankkeen tilaisuuksien keskusteluihin ja asiantuntijamateriaaliin.

 

Lue lisää julkaisusta

Toivomme, että julkaisumme antaa eväitä keskusteluun keskustojen elinvoimaisuudesta. Tässä julkaisun pysyvä linkki LUT-yliopiston julkaisuarkistoon: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-412-073-9

 

Lisätietoja antavat

 

Toiminnanjohtaja Pipsa Wirtanen
Lahti City ry.
pipsa.wirtanen@lahticity.fi
+358 40 532 1299

 

Erikoistutkija Satu Parjanen,
LUT-yliopisto Lahden kampus
satu.parjanen@lut.fi
+358 40 0779 894

Sivuston toteuttaaSanavarma