Lahti Cityn sääntömääräinen syyskokous

24.11.2021

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat 11§ asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– Todetaan osallistujat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä
tulo- ja menoarvio
6. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sivuston toteuttaaSanavarma